For at kunne blive optaget på Tønder Sportscollege skal du have afsluttet 9. klasse i folkeskolen. Samtidigt skal du være tilmeldt enten Tønder Gymnasium (STX), Det Blå Gymnasium Tønder (HHX), Tønder Handelsskole (EUD/EUX Business)  eller EUC Syd. Man kan dog også tilmelde sig TSC, når man går på Tønder10 eller i 10. klasse på Ludwig-Andresen-Schule. Du skal selv søge optagelse og angive dette på ansøgningsskemaet til TSC. Er du optaget i forvejen, kan du søge med det samme.

Du skal udfylde vores ansøgningsskema med oplysninger om dig selv og dit sportslige niveau. Vi forventer, at du har en solid sportslig baggrund med erfaring på højere niveau inden for den ønskede sportsgren.

Vi forventer ligeledes, at du er seriøs og yder en stor indsats, når du deltager hos os. Det være sig sportsligt, men også med hensyn til skolegangen.

Samtale og prøvetræning

Du skal være indstillet på at deltage i en prøvetræning og en samtale med trænerne og den daglige leder af TSC.

Samtalen og træningen vil ligge til grund for din optagelse på TSC.

Klubforhold

Du behøver ikke være tilknyttet én af klubberne i Tønder.

Vores mål er at gøre dig bedre både individuelt og kollektivt uden noget tilhørsforhold til en specifik klub. Dette skulle gerne komme din hjemklub til gode.

Varighed

Du optages for et år ad gangen (10 måneder fra august til og med maj måned)

Sponsortøj

En stor del af vores økonomi fremkommer via sponsorater. Dette indebærer, at du er forpligtet til at købe en tøjpakke (til en favorabel pris), når du er optaget. Vi forventer, at du benytter det udleverede materiale, når du repræsenterer TSC. Det være sig til træning eller andre mere officielle lejligheder.

Ansøgningsfrister

Man kan optages løbende om optagelse på TSC. Kontakt eventuelt en af de daglige ledere, Sif Rykjær eller Nick Nordsøn, for yderligere informationer.

Ansøgningsskema findes nedenfor:

Optagelse på TSC