Motivet til oprettelsen af Tønder Idrætscollege, som det hed dengang, opstod i forbindelse med en konference på Ecco Centret i september 2003, hvor bl. a. Anders Dahl Nielsen deltog. Her blev der udtrykt ønske om udarbejdelse af et forslag til et idrætscollege i Vestsønderjylland.

Efterfølgende blev der på initiativ fra Tønder Kommune sammensat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Tønder Kommune, uddannelsessystemet og erhvervslivet. Arbejdsgruppen udarbejdede et samlet forslag indeholdende vision, målsætning og indholdsbeskrivelse samt et treårigt budget.
Det sværeste i sådan et projekt er naturligvis økonomien. Man arbejdede ud fra den overbevisning, at finansieringen skulle deles mellem de studerende og sponsorater fra det lokale område.

I december 2004 var de sidste aftaler så på plads, og projektet blev skudt i gang, i første omgang udelukkende med håndbold som idrætsgren.

Efter en god sæson 2005-06 var der i sæsonen 2006-07 ikke tilmeldinger nok til Tønder Idrætscollege. Derfor gik en arbejdsgruppe i gang med at undersøge, om det var muligt at tilbyde andre idrætsgrene, især fodbold.
Resultatet var, at der tilmeldte sig 35 elever til sæsonstart 2007. Samtidigt med optagelsen af det nye idrætsgren, fodbold, ændrede Tønder Idrætscollege navnet til Tønder Sportscollege (TSC).