Som daglig ledere for Tønder Sportscollege er Sif Rykjær & Nick Nordsøn Man er altid velkommen til at kontakte Sif eller Nick på mail:
Sif kan kontaktes på sr@toender-gym.dk
Nick kan kontaktes på nn@toender-gym.dk