Mens du er optaget på TSC, sørger vi for, at det altid er muligt for dig at komme i kontakt med en voksen. Der vil i forløbet være udviklingssamtaler med såvel træneren og lederen af TSC.

Som elev på TSC kan du være hjemmeboende eller du kan være boende på vores kollegie. Du vil under alle omstændigheder få sparring med en voksen, mens du er TSC elev.

Samtidigt tilbyder vi ekstraundervisning, i det omfang det er nødvendigt. Tønder Kommunale Ungdomsskole står for koordineringen af undervisningen.